Gadgets

[Search]
Updated: 12.04.2006

«Personlighet blir ikke formet av vakre taler, men gjennom arbeid og egne prestasjoner.»

<-Albert Einstein->


CDV and IBAN calculator

Calculate/verify KID-number (CDV-number) or IBAN account number:


NDR/Telepay filter


Summarisk Transer Detaljer Full info BbA-KID