My links

[Search]
Updated: 05.02.2017

Web-development

Utviklingsverktøy CGI, Java, etc PHP-forum / Diverse Syntaks- og annen kontroll av hjemmesider Grafikk
 • Komprimeringsverktøy
 • Webgraphics Optimizer
 • GifWizard
 • Ulead SmartSaver
 • Palett/Fargeverktøy
Clipart Søking "Lærebøker" og online kurs
 • En innføringsstudie i HTML [av Tor Michael Kinn]
Misc. Annonse-charter Internet domain registration
HTML, XML, SGML, etc. CSS, DSSSL, etc. RFC
 Ordliste

  ACSS  Aural Cascading Style Sheets. Spesielle stilsett for
     tekst-til-tale-systemer. Nå inkludert i CSS Level 2.
     Se også: CSS2, CSS1, DSSSL

  API  Application Programming Interface

  CGI  Common Gateway Interface. En definisjon av ett API mellom
     programmer og webservere, slik at data kan sendes fram og
     tilbake mellom dem. Dette tillater en webserver å kjøre ett
     program, og returnere resultatet fra dette til browser.
     Se også: The Common Gateway Interface

  CSS  Cascading Style Sheets. Stilsett for HTML, SGML og XML. CSS lar
     deg skrive HTML uten noen form for layout-informasjon og så
     angi layouten i egne stilsett-filer. Disse kan senere deles av
     flere dokumenter; egenskaper kan arves, etc.
     Se også: CSS2, CSS1, ACSS, DSSSL

  DOM  Document Object Model. Angir et standard API mot dokumentene i
     en vevleser. Den er skrevet i IDL, slik at den ikke er
     språk-spesifikk. Gir tilgang til alle elementer og attributter
     samt all tekst.
     Se også: Document Object Model

  DSSSL Document Style Semantics and Specification Language

  GIF  Graphics Interchange Format. 8-bits format for bildedata,
     orginalt konstruert av CompuServe.

  HTML  HyperText Markup Language. SGML-basert 'markup' språk som
     benyttes til strukturering av informasjon i Intra- eller
     internett.
     Se også: HTML 4.0, HTML 3.2, HTML 3.0, HTML 2.0

  HTTP  HyperText Transfer Protocol. Dette er protokollen vevlesere
     bruker når de snakker med vevtjenere. Den beskriver hvordan man
     kan be om en URL og hva slags svar man kan få. Ethvert program
     som snakker HTTP kan laste ned sider fra en webserver.
     Se også: HTTP 1.0, HTTP 1.1

  IDL  Interface Definition Language.

  ISDN  Integrated System Digital Network. ISDN er en digital
     telefonstandard, ofte benyttet til datatrafikk. Standarden er
     sent 70-tall. En 'vanlig' ISDN oppsettning er 2xB-kanaler, samt
     1xD kanal. B-kanalene, 64kbps i Europa, benyttes til data,
     D-kanalen, 16kbps, til signaltrafikk.

  ISO  -

  ISO-8859-1
     8bit tegnsett definert av ISO. Standard for mange system idag.
     Default tegnsett for HTML.

  ISP  Internet Service Provider.

  LaTeX Eldre språk for formattering av dokumenter.

  MathML Mathematical Markup Language

  MIDI  Musical Instruments Digital Interface

  PHP  PHP.
     Se også: PHP FAQ

  PNG  Portable Network Graphics.

  RFC  Request For Comment.

  sRGB  Standard RGB

  SSI  Server Side Include. En utvidelse av HTML som leses av
     vevtjeneren som så kan sette inn informasjon i siden, kjøre
     programmer eller gjøre andre ting. Krever mye ressurser av
     serveren.

  UA   User-agent. Det korrekte uttrykket for vevleser. Poenget med å
     si UA er at det omfatter ikke bare vevlesere, men også andre
     programmer som leser websider, som robotene til søkemotorene,
     link-sjekkere, validatorer, site-nedlastere osv.

  URL  Uniform Resource Locators

  User Agent
     Program eller system hvis oppgave det er å representere et HTML
     dokument. Ofte brukt om 'browser', eller 'nettleser'.

  XML  Extensible Markup Language

  XSL  Extensible Stylesheet Language

  WAV  Windows Audio Format

  Web  Se WWW

  WWW  Word Wide Web.

  XML  Extensible Markup Language. En standard som lar deg definere
     ditt eget markeringsspråk som du kan bruke i stedet for HTML.
     Du bestemmer selv hva alle elementer og attributter skal hete.