Advanced Package Tool (APT)

 apt-get --target release
     --default-release
	 -t unstable
APT::Default-Release

 apt-get update
 apt-get upgrade
 apt-cache search PAKKE

 apt-get install clamav-base
 apt-get upgrade clamav-deamon
 apt-get install clamav-base clamav

 apt-cdrom add
Acquire::cdrom::mount

dpkg

Liste opp installerte pakker:

 dpkg --get-selections | grep courier
 courier-authdaemon   install
 courier-authlib     install
 courier-authlib-userdb install
 courier-base      install
 courier-doc       install
 courier-imap      install
 courier-imap-ssl    install
 courier-ssl       install

Setup

/etc/apt/apt.conf.d/75proxy:
Acquire {
 http {
  Proxy "http://192.168.53.3:8080/";
 };
 ftp {
  Proxy "ftp://192.168.53.3:8080/";
 };
};

Ubuntu

Legge til source for Ubuntu pakker:

$ sudo echo "deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ hoary universe" >> /etc/apt/sources.list
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install tellico
Et lite tips hvis du er uvant med apt-get er å bruke det grafiske verktøyet for apt-systemet Synaptic. Dette finner du på "System->Administraton->Synaptic Package Manager".

Fjerne pakke fra repo

Jeg fikk problemer med en pakke som feilet ved fjerning (men som tydeligvis var borte allikevel). Pakken var ikke lenger tilgjengelig for reinstallering og lot seg verken installere eller fjerne (fjerning fant ikke data om pakken). Jeg fikk bort feilmelding ved fjerne info om pakken fra filen /var/lib/dpkg/status - hvorvidt dette er risikabelt, vet jeg ikke.

Diverse

Jeg har oversatt "Linux as a Workstation" til norsk (http://linuks.mine.nu/workstation) (no.index) og tror at dette blir en nyttig ressurs for nybegynnere som har lyst å prøve Debian. Det hadde vært bra om dere spredde "ryktet". Jeg vil gjerne ha noen tilbakemelinger.