Installasjon av sarge (RC 2)

Dette dokumentet beskriver migrering fra Mandrake Linux 10.0 server til Debian 4.0(?) sarge. Mandrake ble midlertidig installert etter at jeg tidligere hadde kjørt woody, men hadde noen problemer som jeg (den gang) var for kunnskapsløs til å finne årsaken til.

Installeres fra source

Drifting av Debian server

Å holde serveren oppdatert med sikkerhetsfikser er så enkelt som å kjøre følgende kommendoer:

 # apt-get update
 # apt-get upgrade
(den første henter oppdaterte pakker og den andre installerer dem).

For å lete etter pakker, kan kommandoen

 # apt-cache search NAVN
brukes.

Installasjon (woody 3.0)

Forberedelser til migrering til Debian (woody).

Katalogene /boot, /root, /usr/local og /etc samt /var/spool må tas vare på. Mount point '/' og '/usr' formatteres under installasjonen mens '/var' beholdes (men alle kataloger unntatt '/var/spool' flyttes til f.eks. '/var/MDK10/').

Diskpartioneringen

Opplysninger fra MDK-server:

# fdisk
Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80054059008 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9732 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
 
  Device Boot Start   End   Blocks  Id System   mpoint fs
/dev/hda1  *    1   31   248.976  83 Linux   /   ext2
/dev/hda2     32  9.733 77.928.784+  5 Extended
/dev/hda5     32   81   401.593+ 82 swap
/dev/hda6     82   463  3.068.383+ 83 Linux   /usr  ext3
/dev/hda7     464  4.584 33.101.901  83 Linux   /var  ext3
/dev/hda8    4.585  9.733 41.356.780+ 83 Linux   /home ext3

# df:
Filesystem               Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 236M  89M 135M 40% /
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part6 2,9G 512M 2,3G 19% /usr
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part7  32G 960M  29G  4% /var
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part8  39G 4,3G  35G 12% /home

/etc/fstab:
/dev/hda1 / ext2 defaults 1 1
/dev/hda6 /usr ext3 defaults 1 2
/dev/hda7 /var ext3 defaults 1 2
/dev/hda8 /home ext3 defaults 1 2
none /dev/pts devpts mode=0620 0 0
none /mnt/cdrom supermount dev=/dev/hdc,fs=udf:iso9660,ro,--,iocharset=iso8859-1 0 0
none /mnt/floppy supermount dev=/dev/fd0,fs=ext2:vfat,--,codepage=850,iocharset=iso8859-1,sync,umask=0 0 0
none /proc proc defaults 0 0
/dev/hda5 swap swap defaults 0 0

Reinstallering av tjenester

Liste over programmer/tjenester som skal opp og stå snarest mulig, i noenlunde prioritert rekkefølge.

Installasjon fra CD

 1. Sett inn CD 1 og start opp fra CD
 2. Angi bootparameter: bf24 apm=on
 3. Mount diskpartisjoner: Husk å starte med '/' (root)

modconf

Installer følgende moduler:

/usr/sbin/base-config

Starter automatisk etter boot. dselect avsluttes med 'Q'.

nfs-common
/etc/hosts.allow+hosts.deny: statd
ssh
/etc/ssh/sshd.config: UsePrivilegeSeparation no
mysql
user: debian-sys-maint
dhcp
/etc/dhcp/dhcpd.conf: authoritative

Etterarbeid

NFS: /etc/exports:

# NFS exports
/home  192.168.1.1(rw,no_root_squash)
/home  192.168.1.2(rw)


DHCP: /etc/dhdp3/dhcpd.conf:

# dhcpd.conf for server.tuxic.net
#
# 06.12.2002: Created, Arne H.
 
ddns-update-style interim;
ignore client-updates;
authoritative;
 
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
 option subnet-mask 255.255.255.0;
 option domain-name "example.net";
 option domain-name-servers 192.168.5.201;
 #Broadcast 192.168.1.255
 range 192.168.1.15 192.168.1.25;
 default-lease-time 21600;
 max-lease-time 43200;
 group {
  # we want hosts to appear at fixed addresses
  host ws1 {
   hardware ethernet 00:01:66:77:CC:12;
   fixed-address 192.168.1.11;
   option routers 192.168.1.254;
  }
  host ws2 {
   hardware ethernet 00:02:22:DD:44:54;
   fixed-address 192.168.1.12;
   option routers 192.168.1.254;
  }
  host ws3 {
   hardware ethernet 00:03:AA:CC:BB:AA;
   fixed-address 192.168.1.13;
   option routers 192.168.1.254;
  }
 }
}
# /etc/init.d/dhcp3-server start


LAN: eth0

/etc/sysctl.conf
/etc/network/interfaces
# ifconfig eth0 [inet] media 100baseT
# route [-A inet] add -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw 10.0.0.1 [dev] eth0

# route add default gw 192.168.1.254
# route add -net 127.0.0.0 netmask 255.0.0.0 lo