DHCP Daemon

Innledende tørrprat

Siden jeg benytter et par bærbare maskiner både heime og på jobb, er det enklest at disse er konfigurert til å få sin IP-adresse via DHCP. Først ordnet jeg dette ved å benytte DHCP-funksjonen i min ISDN-router, men siden dette ikke ga meg full kontroll over hvilken IP-adresse de ulike maskinene fikk, installerte jeg DHCP deamon på serveren min. Dette var veldig enkelt på min Mandrake Linux server (bortsett fra at man-sidene ikke viste så mange eksempler som ønskelig og at dhcpd selv ga et ikke-støttet forslag til konfigurasjonssetting!).

Jeg har siden skiftet til Debian sarge på serveren og ting fungerte uten problemer.

Innstallasjon

Installasjonen besto i å installere RPM-pakkene dhcp-common og dhcp-server (versjon 3.01) - dette gjelder da Mandrake Linux. Pakkene er avhengig av hverandre og må installeres samtidig, f.eks.:

  rpm -Uvh dhcp-common...rpm dhcp-server...rpm

For Debian server, installeres pakken:

  apt-get install dhcp3-server
Konfigurasjonsfilen heter /etc/dhcp3/dhcpd.conf i Debian (jfr. neste avsnitt).

Deretter må filen /etc/dhcpd.conf opprettes. Det følger med et eksempel (/etc/dhcpd.conf-example), eller du kan se hvordan min dhcpd.conf ser ut. Merk at hosts med fast IP bør legges uten om dhcp-pool - oppdaget at dhcpd klaget på at jeg ikke hadde gjort det (men det funket allikevel).

Thats's it. RPM'ene oppretter selv filen /var/lib/dhcp/dhcpd.leases som viser status. Dokumentasjonen (man dhcpd.conf bl.a.) referer til filnavnet /var/state/dhcp/dhcpd.leases. Nå var det bare å starte med kommando /etc/rc.d/init.d/dhcpd start og sørge for at dhcpd starter ved restart til runlevel 3 og 5, f.eks. med kommandoen chkconfig --level 35 dhcpd on under Mandrake.

Problemer

Som antydet innledningsvis, fikk jeg litt problemer med konfigurasjonen. Kommandoen dhcpd -t (for å teste) ga melding om at jeg måtte sette hvordan DNS skulle oppdateres og foreslo ddns-update-style ad-hoc. Men det virket ikke og man sidene sa at dette ikke var støttet lenger og beskrev en interim-metode (uten å fortelle hvordan dette skulle settes i /etc/dhcpd.conf, men jeg gjettet på ddns-update-style interim; og bingo! Settingen ignore client-updates; har jeg tatt med fordi jeg ikke ønsker noen dynamisk DNS oppdatering. Jeg antar at jeg gjør det riktige her.

Mvh.
Arne Hanssen