DNS

BIND oppsett for server.example.net

Her er et eksempel på oppsett av BIND under Red Hat 6.2. IP for lokalnett er 192.168.1.x og jeg kaller domenet 'example.net'. Server har IP 192.168.1.201 og router 192.168.1.254. Arbeidsstasjon(er) starter på 192.168.1.1.

Eksemplet er justert for Debian sarge. Jeg har da ikke endret noe annet enn å legge til filene /etc/bind/db.example og /etc/bind/db.192 samt legge disse sonene til i /etc/bind/named.conf.local

/etc/resolv.conf:

search example.net
order hosts,bind
nameserver 192.168.1.201
nameserver 193.212.1.11
nameserver 193.212.1.10

Her er DNS-serverne til Telenor brukt som alternativ 2 og 3 (men er antakelig ikke nødvendig, jeg har dem ikke med i mitt Debian oppsett, ei heller order hosts,bind).

/etc/bind/named.conf.local :

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "tuxic.net" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.tuxic";
};

zone "192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192";
};

/etc/bind/db.192 :

;
; Zone file for 1.168.192.in-addr.arpa
;
@        IN   SOA   ns.example.net.  root.example.net. (
            1999123001 ; serial
            28800 ; refresh
            14400 ; retry
            3600000 ; expire
            86400 ; default_ttl
            )
@        IN   NS   ns.example.net.
201       IN   PTR   ns.example.net.
201       IN   PTR   mail.example.net.
254       IN   PTR   gw.example.net.
1        IN   PTR   client1.example.net.
$ORIGIN 0.168.192.in-addr.arpa.
$GENERATE 1-9 $ PTR ws$.domene.navn.

/etc/bind/db.example :

;
; Zone file for example.net
;
$TTL 1d
@        IN   SOA   ns.example.net.  root.example.net. (
            1999081701 ; serial
            28800 ; refresh
            14400 ; retry
            3600000 ; expire
            86400 ; default_ttl
            )
;
@        IN   TXT   "example.net - DNS server"
@        IN   NS   ns
@        IN   MX   10   mail.example.net.
localhost        IN   A    127.0.0.1
ns       IN   A    192.168.1.201
ns       IN   MX   10   mail
ns       IN   HINFO  "PPC" "Linux 2.2"
mail      IN   A    192.168.1.201
mail      IN   MX   10   mail
mail      IN   HINFO  "PPC" "OS2"
gw       IN   A    192.168.1.254
gw       IN   HINFO  "Cisco" "mod.777"
gw       IN   TXT   "Router"
client1     IN   A    192.168.1.1
client1     IN   MX   10   mail
client1     IN   HINFO  "Alpha" "BeOS"
; Det etterfølgende er ikke med, men er et tips jeg kom over:
$ORIGIN domene.navn.
$GENERATE 1-9 ws$ A 192.168.1.$

De siste 2 linjene er noe jeg ikke har benyttet meg av, men som kommentaren sier, er et tips for effektivt å lage entries for arbeidsstasjoner i lokalnettet (her 'ws1' til 'ws9').

Foreldet stoff

Det etterfølgende er notater fra Red Hat tiden. Gjelder ikke for in Debian sarge installasjon.

/etc/named.boot:

;
; a caching only nameserver config
;
directory               /var/named
cache      .           named.cache
primary     0.0.127.in-addr.arpa  named.local

/etc/named.conf:

options {
    directory "/var/named";
};
zone "." {
    type hint;
    file "named.cache";
};
zone "0.0.127.in-addr.arpa"{
    type master;
    file "127.0.0";
};
zone "1.168.192.in-addr.arpa"{
    type master;
    file "192.168.1";
    notify no;
};
zone "example.net"{
    type master;
    file "example.net";
    notify no;
};

/var/named/named.local:

@    IN   SOA   localhost. root.localhost. (
                   1997022700 ; Serial
                   28800   ; Refresh
                   14400   ; Retry
                   3600000  ; Expire
                   86400 )  ; Minimum
    IN   NS   localhost.

1    IN   PTR   localhost.

/var/named/named.cache:

(masse DNS-servere - jeg bør kanskje tømme denne!)

/var/named/hints:

(tom - men jeg har en "riktig" versjon som da er lik named.cache)

/var/named/127.0.0:

;@        IN   SOA   localhost.   root.localhost. (
;            1999123001 ; serial
;            28800 ; refresh
;            14400 ; retry
;            3600000 ; expire
;            86400 ; default_ttl
;            )
;@        IN   NS   localhost.
;1        IN   PTR   localhost.
@  IN  SOA   ns.example.net.  root.example.net. (
     2000082600 ; serial
     28800 ; refresh
     14400 ; retry
     3600000 ; expire
     86400 ; default_ttl
     )
@  IN  NS   ns.example.net.
1  IN  PTR   localhost.

Dette var mitt oppsett. På klientene holder det stort sett å angi 192.168.1.201 som DNS-server i resolv.conf. Hvis jeg har unngått skrivefeil, skulle dette være et oppsett som fungerer. Hvis noen leser dette og finner feil, ville jeg sette pris på tilbakemelding! ;-)

Et eksempel oppsett på bind 8 finner du under dns seksjonen på denne siden: http://home.chello.no/~bjohans2/. Dersom du passerer Norids sone-sjekk burde du være godt på vei. Delegering av sub-domener er beskrevet her

Send reklamen der den hører hjemme :-), DNS-trick

From: Knut Berg
Date: 30 Mar 2000 09:21:54 +0200

Hei folkens, dette har jeg lyst til å fortelle dere som kjører egen dns. En enkel måte å bli kvitt reklamen på er å si at den lokale serveren er master for f.eks. doubleclick.net. Når browseren skal laste ned gif-møkka derfra, kjører den først en dns lookup til din lokal server som normalt ruter denne videre til utsiden av nettet. I dette tilfellet derimot, blir forespørselen sendt til blackhole.zone og vi vet jo hva som slipper ut av et svart hull :-). Løsningen er desverre *ikke* min, men den er god.

Opprett sonefila /var/named/blackhole.zone slik (rediger DINSERVER):

@       1D IN SOA @ ns.DINSERVER. root (
             42    ; serial 
             3600   ; refresh
             1200   ; retry
             864000     ; expiry
             10 )   ; minimum

        1D IN NS ns.DINSERVER.
        
; Zone with no entries. Everything that hits this should get
; a NXDOMAIN back. Kills the lookup.
Legg til f.eks. følgende linjer i /etc/named.conf:
zone "doubleclick.net" {
type master;
file "blackhole.zone";
};

#spionsystemet fra aureate som opptrer i visse bannere fra demo-software 
#(CuteFTP f.x)

zone "aureate.com" {
type master;
file "blackhole.zone";
};

zone "ads.nettavisen.no" {
type master;
file "blackhole.zone";
};

Restart nameserveren /sbin/init.d/named restart (SuSE) og sjekk Dagbladet (doubleclick) og Nettavisen. Hehe, det blir så lekkert og det er jo svært enkelt å legge til nye uønskede adresser i named.conf.

Knut