FTP

FTP server

Debian installasjon

ProFTP installeres med vanlig kommando

 apt-get install proftpd
Hvis xinetd skal håndtere tjenesten må f.eks. filnavnet /etc/xinetd.d/proftpd opprettes slik:
service ftp
{
    socket_type       = stream
    wait          = no
    user          = root
    #server         = /usr/sbin/in.ftpd
    server         = /usr/sbin/proftpd
    log_on_success     += DURATION USERID
    log_on_failure     += USERID
    nice          = 10
    disable         = no
}
Jeg hadde problemer med at proftpd ikke ville godta pålogging med min bruker/passord.

FTP client