Linux mail oppsett

Div. vedr. oppsett av mail på Linux... Prinsippet er at mail hentes fra ISP til lokal server og aksesseres fra klienter via IMAP. Courier IMAP benyttes som IMAP tjener. MTA er Postfix.

Courier IMAP:

Generer filen etc/courier/userdb med kommandoen pw2userdb > /etc/courier/userdb. Sjekk innholdet av filen og generer /etc/courier/userdb.dat med kommandoen makeuserdb. Sjekk også kommandoene userdb og userdbpw for oppdatering av brukderdatabasen.

For at epostklienter ikke skal klage på sertifikateier må CN (og emailAddress) endres:

 /etc/courier/imapd.cnf:
  [ req_dn ]
  C=US
  ST=NY
  L=New York
  O=Courier Mail Server
  OU=Automatically-generated IMAP SSL key
  CN=mail.acme.com
  emailAddress=postmaster@acme.com

Kjør deretter kommando mkimapdcert for å generere nytt sertifikat. For mer informasjon, kan du sjekke denne linken for å sette opp et ekte sertifikat

Debian-varianten er:

 1. Rediger filen /etc/courier/imapd.cnf (CN og emailAddress)
 2. Kjør kommandoen mkimapdcert
 3. Flytt filen /usr/lib/courier/imapd.pem til /etc/courier

Mail

 1. I stedet for at arbeidsstasjon selv sjekker mail direkte fra konti hos ISP'ene, skal server gjøre dette (på bestemte tidspunkt, samt at arbeidsstasjon kan initiere en slik prosess) - og lagrer mail lokalt (på server). Mail slettes da fra ISP-server.
 2. Klientene setter opp mail-reader (f.eks. kmail el. netscape) til å bruke server.acme.com som mail-server.
 3. Kan aliasing (/etc/aliases?) brukes til å mappe innkommende internet- mail til brukerX. Hvis f.eks. 'To:' feltet inneholder bruker3 <tele2@c2i.net> kan da dette utnyttes til å "mappe" mailen til 'bruker3' lokalt på systemet (server.acme.com)?
 4. Kan lokal mail sendes fra mail-reader når 'To:' felt innholder 'brukerX' - og mail sendes/"rutes" til internett når 'To:' ikke er et lokalt bruker- navn (f.eks. inneholder @ e.l.)
 5. ISP-konto telenor@online.no skal leses/mottas av 2 lokale brukere, bruker1 og bruker2. Kan "aliasing" sende kopi av samme mail til to lokale brukere eller lign.?
 6. Windows og Linux-klient bør (må) fungere likt (mht. til funksjonalitet).

Her er du nok ute etter fetchmail(1). Her kan du sette opp hva hvilke lokale brukere de forskjellige ulike kontoene mapper til ved help av fetchmailconf(1). Enkelt å sette opp, og fungerer upåklagelig.
-- Håvard Kvålen ** havardk@sol.no ** http://home.sol.no/~havardk/

fetchmail kan gjøre dette. det står såvidt jeg husker i man-sidene, men executive summary er noe slik som: lag en .procmailrc for root som inneholder linjer for hver bruker/isp med noe slikt som poll mail.foo.net user gargle is foobar here (eller noe slikt) og la så procmail bli kjørt av en cron-jobb på passende tidpunkter.
-- Peter N. M. Hansteen peter@datadok.no Datadokumentasjon A/S, Bredsgaarden 2, N-5003 Bergen, Norway Tel: +47 55 32 08 02 Fax: +47 55 32 14 95

Spam

jeg har installert spamassassin på min server, og får nå all spam merket *********SPAM************ hvordan skal jeg gå fram for at disse ikke skal bli sendt til min postkasse? jeg bruker sendmail med filtrering via procmail. /etc/procmailrc ser slik ut:

 DROPPRIVS=yes
 :0fw
 * < 256000
 | spamc
ellers er vel sendmail nokså standard.

Sånn ser min relevante del ut:

 # spam
 :0:
 * ^X-Spam-Status:.*Yes
 .spam/
Dette forutsetter at du har en spam-folder. Det er siste linjen som angir hvor spamen skal havne. Syntax varierer litt for de forskjellige folder-formatene.

Et annet procmailrc eksempel:

PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin
MAILDIR=$HOME
LOCKFILE=$HOME/.procmail-lockfile
LOGFILE=$HOME/.procmail-log
DEFAULT=$HOME/Maildir/

# Spamsjekk
:0fw
| spamassassin

# Spam blir lagret i katalogen ~/Maildir/.spam/
:0:
* ^X-Spam-Status:.Yes,.*
$DEFAULT/.spam/

Uformattert

Nar kjørt sendmail til nå og vurderer å gå over til noe annet f eks postfix. Lurer på hvordan man setter opp relay slik at mail til

 dom1 blir videresendt til smpt1
 dom2 blir videresend til smtpX
 og resten til smtpdefault
Hvordan gjøres det i postfix? i qmail?

I qmail:

   /var/qmail/control/smtproutes:
   dom1:smtp1
   dom2:smtpx
   :smtpdefault
   
   # qmail restart
Se: http://qmail.easyisp.org/man/man8/qmail-remote.html

I postfix:

 /etc/postfix/main.cf:
  transport_maps = hash:/etc/postfix/transport
  relayhost = smtpdefault
 
 /etc/postfix/transport:
  dom1  :[smtp1]
  dom2  :[smtpx]
 
 # postmap /etc/postfix/transport
 # postfix reload
Se: http://www.postfix.org/rewrite.html#transport
http://www.postfix.org/transport.5.html
http://www.postfix.org/postmap.1.html

Kan man legge opp forskjellige mail-queues for de forskellige domenene? og ved anledning foreks kun kjøre kø dom2 til smtpX?

Kan løses på forskjellige måter, du kan bruke serialmail på qmail, alternativt ETRN for postfix. Det finnes sikkert andre måter og.