NFS

Ellers kan det muligens hjelpe med slenge p en "soft" som opsjon p mounting av hjemmekatalogene ... (bare gjetter n).

Debian installasjon

NFS server må installeres på server:

# aptitude install nfs-kernel-server

NFS 4 server

Dette er et oppsett uten kryptering. Opprett katalogene /export og /export/home for å følge dette eksemplet.

/etc/fstab:
 /home /export/home none bind 0 0

/etc/exports:
 /export   192.168.1.0/24(rw,fsid=0,insecure,no_subtree_check,async)
 /export/home 192.168.1.0/24(rw,nohide,insecure,no_subtree_check,async)

Når ovenstående endringer er gjort i nevnte filer, kjøres kommandoene:

# mount /export/home
# /etc/init.d/nfs-kernel-server restart

NFS 4 client

/etc/fstab:
 server:/home /mnt/nfs nfs4 _netdev,user,auto 0 0

Deretter opprett katalog (hvis nødvendig) og monter den:

# mkdir /mnt/nfs
# mount /mnt/nfs

NFS 3 server

Filen /etc/exports definerer område som skal deles ut.

/etc/exports (mountd og nfsd)

   /home   *.example.net(rw,sync,no_root_squash)

NFS 3 client

Lag en entry i /etc/fstab som refererer til område som server deler ut.

/etc/fstab

  server:/home  /home  nfs  rw,wsize=8196,rsize=8196,soft    0 0
  server:/home  /mnt/nfs  nfs  rsize=8192,wsize=8192,nosuid,hard,intr 0 0

That's all. (Jeg er usikker på størrelsene '8196' - '8192' ville være et mer fornuftig tall, og antakelig riktig, men jeg har notert 8196 som et tips...).