procmail

Sendmail er komplisert, ikke kjør den dersom du ikke må. Det enkleste tror jeg vil være å la fetchmail levere mailen din direkte til procmail

  /usr/bin/fetchmail --mda "/usr/bin/procmail -d %T"

.procmailrc må ha disse rettighetene ellers nekter procmail å kjøre fra den:

Ellers gir procmail meldingen &qt;Suspicious rcfile ... Couldn't read ...&qt;. Se man procmailrc.