Router

Har funnet en del om dette på nett å laget en mod. bruksanvisning for dette


##############   Bruksanvisning for å sette "Thomson Speedtouch 6X6i" i bridget mode   ###########################


###################################################################################################################

TA ALLTID EN BACKUP AV USER.INI (KONFIGURASJOEN) FØR DU PRØVER DETTE.

###################################################################################################################

Log på modemet via HTTP http://10.0.0.1

KLIKK PÅ SPEEDTOUCH
KLIKK PÅ KONFIGURASJON
KLIKK PÅ "Lagre eller Gjenopprette Konfigurasjon"
KLIKK PÅ "Ta Sikkerhetskopi av konfigurasjonen"

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Evnt via FTP 10.0.0.1
cd dl
bin
hash
get user.ini

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Klikk: Start - Kjør - Telnet 10.0.0.1
Brukernavn: "Administrator" (Case sensitive pass på stor A. Det er ingen passord.)


skriv in følgende komandoer i terminalen

#####################################################
ppp relay flush
eth flush
atm flush
ppp flush
atm phonebook flush
saveall

atm phonebook add name=BrPPPoE_ph addr=1.33
atm ifadd intf=BrPPPoE_atm
atm ifconfig intf=BrPPPoE_atm dest=BrPPPoE_ph ulp=mac
atm ifattach intf=BrPPPoE_atm
eth bridge ifadd intf=BrPPPoE_br
eth bridge ifconfig intf=BrPPPoE_br dest=BrPPPoE_atm
eth bridge ifattach intf=BrPPPoE_br
saveall
######################################################

Du må ha en annen router som støtter PPPoE, evnt bruke Windows XP sin PPPoE klient.

NextPhone ATA må kobles mot denne enheten som nå har fått WAN IP, dersom dette er en router som du kjører NAT på,
så sørg for at UPnP er slått på i denne.

NextPhone ATA bruker SIP, og STUN for å finne WAN IP.


Bruker ID er som vanlig : P + (kundenummer - 10000), f.eks P16888
Passord : 8 siffret aktiveringsnummer