Syslog

Mitt oppsett med ZyXEL Prestige

/etc/syslog.conf

 *.info;mail.none;news.none;authpriv.none;local4.none  /var/log/messages
 local4.*                        /var/log/gateway

/etc/logrotate.d/syslog

 /var/log/gateway {
  postrotate
    #/usr/bin/killall -HUP syslogd
    kill -SIGHUP `cat /var/run/syslogd.pid`
  endscript
 }

/etc/rc.d/init.d/syslog

syslogd må settes til å akseptere remote logging:

  start)
    :
    daemon syslogd -r -m 0
    :

Få med parameteren -r og restart syslogd. For å hindre mulige DoS-angrep mot syslogd, kan det være lurt å sette noen iptables regler for port 514/UDP!

ZyXEL Prestige

Telnet inn på routeren og gå til meny 24 - System Maintainance, dernest meny 3 - Log and trace, 2 - Syslog and accounting:

 Menu 24.3.2 - System Maintenance - Syslog and Accounting

  Syslog:
  Active= Yes
  Syslog IP Address= 192.168.1.1
  Log Facility= Local 4

Dett var dett.
Arne H.

Sakset fra nettet

Hvordan setter jeg syslog opp slik at den logger meldinger fra en cisco ruter til en gitt logfil?

Legg inn følgende i /etc/syslog.conf på linux-burken din:
   local4.*    /var/log/gateway/gateway.log
På Cisco-ruteren legger du inn dette i config:
   logging trap debugging
   logging facility local4
   logging 11.22.33.44
hvor 11.22.33.44 er IP-adressen til Linux-boksen. Pass på at katalogen du angir for logging finnes på linux-boksen din. Filen vil bli opprettet hvis den ikke finnes, men katalogen må eksistere. Kikk også på /etc/logrotate.conf for å rotere loggen din så den ikke vokser uendelig. Pøv f.eks:
   /var/log/gateway/gateway.log {
     daily
     rotate 30
     create
     compress
     errors root
   }

ja også må man inkludere local4.none der hvor man logger til messages .... fikk plutselig en voldsom messages log ;-)

Må man sette opp noen vei at syslog skal ta i mot fra andre en localhost?

Kjør syslogd med -r parameteren, så skjønner den at den skal ta imot logger via nettet (tenk r = remote).