UPS

APC Smart-UPS

Jeg har en APC Smart-UPS 620 som det er bred støtte for i Linux. Programmet apcupsd følger med de fleste distribusjoner. Definitivt for Debian mens for Mandrake må en kanskje hente på nett fra tilleggskilden contrib. Installeres med APT, alternativt RPM.

Jeg har UPS fysisk tilkoplet server (Debian) via seriell kabel, men min arbeids-PC får også strøm fra UPS og klient skal da få "beskjed" fra server via nettverket om noe skjer.

Server

Filen /etc/apcupsd/apcupsd.conf ser slik ut på server:

## apcupsd.conf v1.1 ##
#  for apcupsd release 3.10.15 (04 August 2004) - debian
#
UPSCABLE smart
UPSTYPE smartups
DEVICE /dev/ttyS0
LOCKFILE /var/lock
ONBATTERYDELAY 6
BATTERYLEVEL 20
MINUTES 5
TIMEOUT 0
ANNOY 300
ANNOYDELAY 60
NOLOGON disable
KILLDELAY 0
NETSERVER on
NISIP 192.168.5.0
NISPORT 3551
EVENTSFILE /var/log/apcupsd.events
EVENTSFILEMAX 10
UPSCLASS netmaster
UPSMODE net
NETTIME 100
NETPORT 6544
SLAVE ws1.tuxic.net
STATTIME 0
STATFILE /var/log/apcupsd.status
LOGSTATS off
DATATIME 0
Systemet ser ut til å fungere så langt at server reagerer på hendelser fra UPS'en. Men kommunikasjonen mellom server og klient er ikke i havn enda...

I tillegg må info legges i /etc/services slik:

apcupsd         6544/tcp
apcupsd         6544/udp

Klient

Filen /etc/apcupsd/apcupsd.conf ser slik ut på klient:

## apcupsd.conf v1.1 ##
#  for apcupsd release 3.10.15 (04 August 2004) - mandrake
#
UPSCABLE ether
UPSTYPE smartups
DEVICE server.tuxic.net:6544
LOCKFILE /var/lock
ONBATTERYDELAY 6
BATTERYLEVEL 50
MINUTES 9
TIMEOUT 120
ANNOY 300
ANNOYDELAY 60
NOLOGON disable
KILLDELAY 0
NETSERVER on
NISIP 192.168.5.201
NISPORT 3551
EVENTSFILE /var/log/apcupsd.events
EVENTSFILEMAX 10
UPSCLASS netslave
UPSMODE net
MASTER server.tuxic.net
STATTIME 0
STATFILE /var/log/apcupsd.status
LOGSTATS off
DATATIME 0
Klienten klager på at den ikke klarer å kommunisere med server på port 3551...