Java

Problem: Java og Bank-ID vedr. Nettbank.

Noen tanker. 1) Sjekk Java-support her http://webapps.ou.edu/it/browser/ Det kan hende at Java-plugin (dynamisk lib fil) er ikke lenket til firefox/plugins/ og firefox klarer ikke å finne'n. Jeg måtte gjøre: $ sudo ln -s /usr/lib/j2re1.5-sun/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so /path-til/firefox/plugins/ Erstatt /path-til/ med riktig sti. Og restart firefox. $ killall firefox-bin $ firefox & ------------------------- 2) I Firefox, sjekk Menyvalget Edit -> Preferences, Velg [Web-features] Og [ ] Block Popup windows <- Fjern denne og test nettbank. Mange nettbank lager popup windows. (Du kan senere tillate popups bare for din nettbank og andre viktige sajter) [x] Enable Java <- Velg denne. [x] Javascript <- --//-- ------------------------- 3) Kan Firefox mimikere Windows IE (late som om den er IE) ? Jeg fant ingen menyvalg for det. Download Opera-browser. Den kan mimikere mange versjoner av IE og dermed jukse din nettbank. Husk at java-plugin må også 'ln -s ...' for Opera. http://www.opera.com/download/?platform=linux

Ok - fikk det til..til slutt. MEN - det var mye mikkmakk. 1) Glem Firefox - selv om alt er satt opp slik som nevnt i tråden før her..fungerer det ikke! 2) Installer opera 8.0 Sjekk /usr/bin/opera (som er et normalt shell script) her må du legge inn følgende : export OPERA_JAVADIR=/usr/java/jre1.5.0_03/lib/i386/ export LD_PRELOAD=${OPERA_JAVADIR}/libawt.so export LD_LIBRARY_PATH=${OPERA_JAVADIR}:${OPERA_JAVADIR}/client/ export OPERA_FORCE_JAVA_ENABLED=1 Erstatt opera_javadir med din javakatalog.. Videre..gå inn i opera - trykk F12 - sjekk om java er enabled. Sjekk også at du tillater pop-ups.. Der..du er i mål...

Bare for å nyansere bildet litt så fungerer det greit her hos meg, men jeg måtte legge inn java siden jeg ikke hadde det inne fra før. $ esearch firefox * www-client/mozilla-firefox Latest version available: 1.0.4 Latest version installed: 1.0.4 $ java-config -f sun-jre-bin-1.4.2.08 $ uname -a Linux muzzlehatch 2.6.11-gentoo-r8 #1 Mon May 16 15:33:58 CEST 2005 i586 AMD-K6(tm) 3D+ Processor AuthenticAMD GNU/Linux

HTML validator

Installasjon og konfigurasjon

Installeres fra sarge: apt-get install w3c-markup-validator. For å godta private IP-adresser må konfigurasjonen endres i fila /etc/w3c/validator.conf:

 Allow Private IPs  1
ellers vil ikke adresser som 192.168.1.1 godtas.

Virtual host (Apache 2)

I tillegg er det kjekt å opprette en virtual host for tjenesten. Dette gjøres ved å lage en konfigurasjon omtrent slik i Debian (filen /etc/apache2/sites-available/validator):

 <VirtualHost *>
    ServerAdmin arne@localhost

    Servername validator.example.net
    DocumentRoot /usr/share/w3c-markup-validator/html/
    <Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
    </Directory>
    <Directory /usr/share/w3c-markup-validator/html/>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride None
        Order allow,deny
        allow from all
    </Directory>

    ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
    <Directory \"/usr/lib/cgi-bin\">
        AllowOverride None
        Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>
 </VirtualHost>
Husk at hostnavnet (her: validator.example.net) må defineres i DNS-tjenesten på serveren, ellers får du en DNS-feil!

Link til tjenesten fra html-sider

Så gjenstår det å lage linker til valideringstjenesten med en link til tjenesten, f.eks. slik:

 <a href="http://validator.example.net/cgi-bin/check?uri=referer">
Legg merke til at cgi-bin i linken referer til ScripAlias feltet for den definerte virtual host (se ovenfor)